ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 166
שנה תשסו
קטגוריות עלון שבות 166, גניבה וגזילה, פרק תשיעי בבא קמא