ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 167
שנה תשסז
קטגוריות עלון שבות 167, פרק שלישי גיטין, פרק שמיני בבא בתרא, תרומות ומעשרות