ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 168
שנה תשסח
קטגוריות עלון שבות 168, ברירה, דישה, טחינה, סחיטה וחליבה