ישיבה איגוד ישיבות ההסדר
כתב העת אסיף ג
שנה תשעו
קטגוריות בבא מציעא, אבידה ומציאה, מחילה הפקר יאוש וסילוק, פרק שני בבא מציעא