ישיבה ירוחם
כתב העת קונטרסי לימוד מלוכה ושלטון
שנה תשעח
קטגוריות מורד במלכות וזכויות המלך, מלוכה ושלטון