ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך כה
שנה תשסז
קטגוריות בלכתך בדרך כה, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין, פרק רביעי יבמות