ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך כו
שנה תשסח
קטגוריות בלכתך בדרך כו, פרק ראשון מכות, עדים זוממים, פרק שלישי סנהדרין