ישיבה ירוחם
כתב העת הכרעות ובירורים
שנה תשעט
קטגוריות כללי ספק, אישות, פרק רביעי קידושין, ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולא וספק ספיקא. וכן גדרי ספק בתחומים שונים: ספק טומאה, ספק ממזר ועוד.