ישיבה ירוחם
כתב העת הכרעות ובירורים
שנה תשעט
קטגוריות חזקה ורוב - שאלות כלליות, תרי ותרי - ספק הנוצר מעדויות סותרות, רוב - באיסור, בממון ובנפשות, פרק שני כתובות