ישיבה הכותל
כתב העת כתלנו טו
שנה תשנד
קטגוריות כתלנו טו, מתוך שאינו יכול להישבע משלם וחשוד על השבועה, פרק ראשון בבא מציעא