ישיבה הכותל
כתב העת כתלנו טו
שנה תשנד
קטגוריות כתלנו טו, תרומות ומעשרות, פרק שביעי בבא מציעא