ישיבה ירוחם
כתב העת הכרעות ובירורים
שנה תשעט
קטגוריות חזקה, תרי ותרי - ספק הנוצר מעדויות סותרות, פרק שני כתובות