ישיבה ירוחם
כתב העת הכרעות ובירורים
שנה תשעט
קטגוריות כללי ספק, ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולא וספק ספיקא. וכן גדרי ספק בתחומים שונים: ספק טומאה, ספק ממזר ועוד., פרק ראשון כתובות, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין