ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט ט
שנה תשסח
קטגוריות אבני משפט ט, תשסח, פרק שישי שבועות, פרק שביעי שבועות, מתוך שאינו יכול להישבע משלם וחשוד על השבועה