ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ז
שנה תשסז
קטגוריות ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין, אבני משפט ז, תשסז, פרק שמיני בבא מציעא, טוען ונטען