ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות בוגרים יג
שנה תשנט
קטגוריות עלון שבות בוגרים יג, חינוך, מחשבת ההלכה, הציונות הדתית