ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות בוגרים יג
שנה תשנט
קטגוריות עלון שבות בוגרים יג, הרב קוק, יחסי דתיים חילוניים