ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות בוגרים טז
שנה תשסב
קטגוריות עלון שבות בוגרים טז, כללי, מחשבת ההלכה, על המחלוקת