ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ג
שנה תשסד
קטגוריות אישות, פרק שלישי קידושין, פרק רביעי יבמות, חמדת הארץ ג