ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ה
שנה תשסז
קטגוריות כללי, פרק שלישי סנהדרין, חמדת הארץ ה, תשסז