ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ה
שנה תשסז
קטגוריות חמדת הארץ ה, תשסז, פרק ראשון כתובות, פרק שני כתובות, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין