ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ה
שנה תשסז
קטגוריות פסולי עדות, פרק שלישי סנהדרין, רמב"ם, חמדת הארץ ה, תשסז