ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ז
שנה תשסז
קטגוריות פריה ורביה, אבני משפט ז, תשסז, פרק ראשון קידושין