ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש כ
שנה תשע
קטגוריות מעלין בקודש כ, תשע, צומות ובין המצרים, מחשבת המקדש והכיסופים לבנייתו, המקדש לדורותיו