ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש כ
שנה תשע
קטגוריות מעלין בקודש כ, תשע, מחשבת ההלכה, עבודת יום הכפורים - קרבנות היום, שעיר המשתלח, מחשבת המקדש והכיסופים לבנייתו