ישיבה מרכז הרב
כתב העת ניצני ארץ יז
שנה תשעב
קטגוריות עדות מוכחשת - גדרה ותוצאותיה, תרי ותרי - ספק הנוצר מעדויות סותרות, פרק שני כתובות, ניצני ארץ יז