ישיבה כפר בתיה
כתב העת פתיחתא טז
שנה תשע
קטגוריות פתיחתא טז, פרק ראשון בבא מציעא, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין, טוען ונטען